Florio pro zdravotnické týmy

Platforma Florio přináší zdravotnickým týmům, které pečují o pacienty s hemofilií, nový vhled opírající se o data. Přehled na zobrazovacím panelu Florio může být přínosem při plánování personalizované péče či může iniciovat potenciální úpravu léčby.

Florio for healthcare teams

Platforma Florio přináší zdravotnickým týmům, které pečují o pacienty s hemofilií, nový vhled opírající se o data. Přehled na zobrazovacím panelu Florio může být přínosem při plánování personalizované péče či může iniciovat potenciální úpravu léčby.