Florio App Disclaimer:

Nijedna od pruženih informacija ne predstavlja (pomoćne) medicinske savjete niti je predviđena da zamijeni upute liječenja od strane vašeg pružatelja zdravstvene skrbi. Samo vaš pružatelj zdravstvene skrbi može odrediti liječenje primjereno vašem specifičnom stanju. Apsolutno je nužno da se isključivo pridržavate plana liječenja koji ste dobili od svog liječnika. % razine faktora prikazan na aplikaciji Florio predstavlja samo procjenu i nije stvarno mjerenje. Procijenjena razina faktora možda ne predstavlja vašu stvarnu, trenutnu razinu faktora. Izračunava ih i isporučuje usluga treće strane (McMaster PopPK platforma, Sveučilište McMaster, Kanada, https://www.mcmasterpoppk.org, a ne sam Florio). Florio dohvaća vašu razinu faktora iz McMaster PopPK platforme nakon svake spremljene injekcije. Florio nema kontrolu nad procjenom i ne može jamčiti točnost procjene koju pruža McMaster PopPK platforma. Pojedinosti o planu liječenja također se isporučuju putem McMaster PopPK platforme prema specifikacijama vašeg liječnika na McMaster PopPK platformi, što je ujedno i osnova za podsjećanje na lijekove. Ako vaš plan lijekova nije točan, odmah se obratite svom liječniku. Pogreške ili nepreciznosti podataka prikazanih u aplikacicji Florio ne mogu se isključiti. Informacije o aktivnostima pružaju pružatelji usluga treće strane (Google Fit i Apple HealthKit) i Florio nema kontrolu nad podacima izvedenim iz takvih značajki i ne može se jamčiti točnost takvih podataka. Sve predviđene značajke ovise o točnom unosu vas i vašeg pružatelja zdravstvene skrbi; a korištenje i uporaba su izričita odgovornost vas i vašeg pružatelja zdravstvene skrbi.

Florio Dashboard Disclaimer:

Florio ne pruža medicinske savjete. Florio platforma namijenjena je praćenju terapije hemofilije. Platforma se sastoji od Florio aplikacije i Florio upravljačke ploče. Informacije o pacijentu mogu se dijeliti između pacijenta i njihovog pružatelja zdravstvene zaštite putem Florio upravljačke ploče, prije liječničkih konzultacija, kako bi se olakšalo planiranje njege i moguće prilagođavanje liječenja. Praćenje omogućuje pacijentima da: A) lako zabilježe događaje povezane s hemofilijom (npr. injekcije, krvarenja, raspoloženje/dobrobit, bol i fizičku aktivnost) i/ili B) vide predviđene razine faktora. Podaci prikazani na aplikaciji Florio nisu namijenjeni dijagnostičkim svrhama i nisu namijenjeni da zamjene vašu sveobuhvatnu medicinsku obuku i isključivo se trebate oslanjati na vlastitu neovisnu prosudbu u dijagnozi i liječenju svog pacijenta. Predviđeni korisnici su pacijenti kojima je dijagnosticirana hemofilija (Florio aplikacija) i zdravstveni radnici (Florio upravljačka ploča). Poznate kontraindikacije su pacijenti kojima je dijagnosticiran inhibitor trenutnog faktora VIII ili faktora IX. % razine faktora prikazan u sustavu Florio predstavlja samo procjenu i nije stvarna mjera. Procijenjena razina faktora možda neće odgovarati stvarnoj, trenutnoj razini faktora vašeg pacijenta. Izračunava ih i isporučuje usluga treće strane (McMaster PopPK platforma, Sveučilište McMaster, Kanada, https://www.mcmasterpoppk.org, a ne sam sustav Florio). Florio dohvaća razinu faktora vašeg pacijenta s McMaster PopPK platforme nakon svake injekcije koju je pacijent spremio. Florio nema kontrolu nad procjenom i ne može jamčiti točnost procjene koju pruža McMaster PopPK platforma. Pojedinosti o planu liječenja također se isporučuju putem McMaster PopPK platforme prema vašim specifikacijama na McMaster PopPK platformi. Važno je nakon bilo koje promjene plana liječenja za određenog pacijenta, morate u skladu s tim promijeniti specifikacije na McMaster PopPK platformi ili onemogućiti upotrebu aplikacije na McMaster PopPK platformi ili Florio nadzornoj ploči. Pogreške ili nepreciznosti podataka prikazanih u sustavu Florio ne mogu se isključiti. Informacije o aktivnostima pružaju pružatelji usluga treće strane (Google Fit i Apple HealthKit) i Florio nema kontrolu nad podacima izvedenim iz takvih značajki i ne može jamčiti točnost takvih podataka. Sve pružene funkcije ovise o točnom unosu vas i vašeg pacijenta; korištenje i upravljanje njima je izričita odgovornost vas i vašeg pacijenta.