Disclaimer

Last update: 21 December 2020

florio HAEMO App Disclaimer:

florio HAEMO ne pruža medicinske savjete. florio HAEMO platforma namijenjena je praćenju terapije hemofilije. florio HAEMO se sastoji od Florio HAEMO aplikacije i florio HAEMO upravljačke ploče. Informacije o pacijentu mogu se dijeliti između pacijenta i njihovog pružatelja zdravstvene zaštite putem florio HAEMO upravljačke ploče, prije liječničkih konzultacija, kako bi se olakšalo planiranje njege i moguće prilagođavanje liječenja. Praćenje omogućuje pacijentima da: A) zabilježe događaje povezane s hemofilijom (npr. injekcije, krvarenja, raspoloženje/dobrobit, bol i fizičku aktivnost) i/ili B) vide predviđene razine faktora. Predviđeni korisnici su pacijenti kojima je dijagnosticirana hemofilija (florio HAEMO aplikacija) i zdravstveni radnici (florio HAEMO upravljačka ploča). Poznate kontraindikacije su za pacijente A) kojima je dijagnosticiran inhibitor trenutnog faktora VIII ili faktora IX i/ili B) koji koriste nefaktorske zamjenske terapije.
Nijedna od pruženih informacija ne predstavlja (pomoćne) medicinske savjete niti je predviđena da zamijeni upute liječenja od strane vašeg pružatelja zdravstvene skrbi. Samo vaš pružatelj zdravstvene skrbi može odrediti liječenje primjereno vašem specifičnom stanju. Apsolutno je nužno da se isključivo pridržavate plana liječenja koji ste dobili od svog pružatelja zdravstvene skrbi. % razine faktora predstavlja samo procjenu i nije stvarno mjerenje. Procijenjena razina faktora možda ne predstavlja vašu stvarnu, trenutnu razinu faktora. Izračunava ih i isporučuje usluga treće strane (McMaster PopPK platforma, Sveučilište McMaster, Kanada, https://www.mcmasterpoppk.org, a ne sam florio). florio HAEMO dohvaća vašu razinu faktora iz McMaster PopPK platforme nakon svake spremljene injekcije. florio HAEMO nema kontrolu nad procjenom i ne može jamčiti točnost procjene koju pruža McMaster PopPK platforma. Pojedinosti o planu liječenja također se isporučuju putem McMaster PopPK platforme prema specifikacijama vašeg liječnika na McMaster PopPK platformi, što je ujedno i osnova za podsjećanje na lijekove. Ako vaš plan lijekova nije točan, odmah se obratite svom liječniku. Pogreške ili nepreciznosti podataka prikazanih u aplikacicji florio HAEMO ne mogu se isključiti. Informacije o aktivnostima pružaju pružatelji usluga treće strane (Google Fit i Apple HealthKit) i florio HAEMO nema kontrolu nad podacima izvedenim iz takvih značajki i ne može se jamčiti točnost takvih podataka. Sve predviđene značajke ovise o točnom unosu vas i vašeg pružatelja zdravstvene skrbi; a korištenje i uporaba su izričita odgovornost vas i vašeg pružatelja zdravstvene skrbi. Uz aplikaciju florio HAEMO, postoji i dobrovoljna opcija korištenja aplikacije florio HAEMO Kids. Aplikacija Kids ne pruža medicinske savjete i namjerava prikazati samo podatke koje je njegovatelj putem florio HAEMO unosio njegovatelj na djeci prihvatljiv i zanimljiv način.

florio HAEMO Dashboard Disclaimer:

florio HAEMO ne pruža medicinske savjete. florio HAEMO platforma namijenjena je praćenju terapije hemofilije. florio HAEMO se sastoji od Florio HAEMO aplikacije i florio HAEMO upravljačke ploče. Informacije o pacijentu mogu se dijeliti između pacijenta i njihovog pružatelja zdravstvene zaštite putem florio HAEMO upravljačke ploče, prije liječničkih konzultacija, kako bi se olakšalo planiranje njege i moguće prilagođavanje liječenja. Praćenje omogućuje pacijentima da: A) zabilježe događaje povezane s hemofilijom (npr. injekcije, krvarenja, raspoloženje/dobrobit, bol i fizičku aktivnost) i/ili B) vide predviđene razine faktora. Predviđeni korisnici su pacijenti kojima je dijagnosticirana hemofilija (florio HAEMO aplikacija) i zdravstveni radnici (florio HAEMO upravljačka ploča). Poznate kontraindikacije su za pacijente A) kojima je dijagnosticiran inhibitor trenutnog faktora VIII ili faktora IX i/ili B) koji koriste nefaktorske zamjenske terapije.
Podaci prikazani u sustavu Florio nisu namijenjeni dijagnostičkim svrhama i nisu namijenjeni kao zamjena vašoj sveobuhvatnoj medicinskoj izobrazbi, a vi biste se u dijagnozi i liječenju svog pacijenta trebali oslanjati isključivo na vlastitu neovisnu prosudbu. % razine faktora prikazan u sustavu Florio predstavlja samo procjenu i nije stvarna mjera. Procijenjena razina faktora možda neće odgovarati stvarnoj, trenutnoj razini faktora vašeg pacijenta. Izračunava ih i isporučuje usluga treće strane (McMaster PopPK platforma, Sveučilište McMaster, Kanada, https://www.mcmasterpoppk.org, a ne sam sustav Florio). Florio dohvaća razinu faktora vašeg pacijenta s McMaster PopPK platforme nakon svake injekcije koju je pacijent spremio. Florio nema kontrolu nad procjenom i ne može jamčiti točnost procjene koju pruža McMaster PopPK platforma. Pojedinosti o planu liječenja također se isporučuju putem McMaster PopPK platforme prema vašim specifikacijama na McMaster PopPK platformi. Važno je nakon bilo koje promjene plana liječenja za određenog pacijenta, morate u skladu s tim promijeniti specifikacije na McMaster PopPK platformi ili onemogućiti upotrebu aplikacije na McMaster PopPK platformi ili florio HAEMO nadzornoj ploči. Pogreške ili nepreciznosti podataka prikazanih u sustavu florio HAEMO ne mogu se isključiti. Informacije o aktivnostima pružaju pružatelji usluga treće strane (Google Fit i Apple HealthKit) i florio HAEMO nema kontrolu nad podacima izvedenim iz takvih značajki i ne može jamčiti točnost takvih podataka. Sve pružene funkcije ovise o točnom unosu vas i vašeg pacijenta; korištenje i upravljanje njima je izričita odgovornost vas i vašeg pacijenta.