Florio za zdravstvene timove

Platforma Florio omogućuje uvid u podatke za zdravstvene timove koji liječe bolesnike s hemofilijom. Uvidi u Florio upravljačku ploču mogu pomoći u prilagođenom planiranju skrbi i informirati o mogućim prilagodbama liječenja.

Florio for healthcare teams

Platforma Florio omogućuje uvid u podatke za zdravstvene timove koji liječe bolesnike s hemofilijom. Uvidi u Florio upravljačku ploču mogu pomoći u prilagođenom planiranju skrbi i informirati o mogućim prilagodbama liječenja.

Actively aware
Data-driven decisions
Support meaningful discussions