Florio App Disclaimer:

Florio App Disclaimer: Florio geeft geen medisch advies Het Florio Platform is bedoeld om hemofilietherapie te monitoren. Het bestaat uit de Florio app en het Florio Dashboard. Patiëntengegevens kunnen via het Florio Dashboard gedeeld worden tussen de patiënt en zijn of haar zorgverlener, vooraf aan medische consulten, om zorgplanning en mogelijke aanpassingen aan de behandeling te vergemakkelijken. Met monitoring kunnen patiënten: A) hemofiliegerelateerde gebeurtenissen eenvoudig registreren (bijv. injecties, bloedingen, stemming/ welzijn, pijn en lichaamsbeweging) en/ of B) voorspelde factorniveaus bekijken. De doelgebruikers zijn patiënten die zijn gediagnosticeerd met hemofilie (Florio App) en zorgverleners (Florio Dashboard). De bekende contra- indicaties zijn patiënten met een actieve Factor VIII- of Factor IX- remmer. Geen van de geboden informatie vertegenwoordigt (ondersteunend) medisch advies of is bedoeld om het behandelplan van uw zorgverlener te vervangen. Alleen jouw zorgverlener kan de gepaste behandeling voor je eigen aandoening bepalen. Het is absoluut noodzakelijk dat je je exclusief houdt aan het behandelplan dat je zorgverlener aan jou heeft gegeven. Het factorniveau dat getoond wordt in Florio vertegenwoordigt enkel een schatting en is geen daadwerkelijke meting. Het geschatte factorniveau vertegenwoordigt mogelijk niet je daadwerkelijke huidige factorniveau. Het is berekend en wordt geleverd door een externe dienst (McMaster PopPK platform, McMaster University, Canada, https://www.mcmasterpoppk.org), en niet door Florio zelf. Florio verkrijgt je factorniveau van het McMaster PopPK - platform na elke opgeslagen injectie. Florio heeft geen controle over de schatting en kan de juistheid van de schatting geleverd door het McMaster PopPK platform niet garanderen. De details van het behandelplan worden ook geleverd via het McMaster PopPK platform volgens de specificaties van jouw zorgverlener op het McMaster PopPK platform, wat ook de basis is voor de medicatieherinnering. Neem meteen contact op met je zorgverlener als jouw behandelplan niet klopt. Fouten of onnauwkeurigheden in de door Florio getoonde gegevens kunnen niet worden uitgesloten. Activiteitsinformatie wordt geleverd door een externe leverancier (Google Fit en Apple HealthKit) en Florio heeft geen controle over gegevens die zijn afgeleid van dergelijke functies en het kan de juistheid van dergelijke gegevens niet garanderen. Alle aangeboden functies zijn afhankelijk van de juiste invoer door jou en jouw zorgverlener; en worden enkel gebruikt en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van jou en jouw zorgverlener.

Florio Dashboard Disclaimer:

Florio geeft geen medisch advies. Het Florio platform is bedoeld om hemofiliebehandeling te monitoren. Het platform bestaat uit de Florio app en het Florio dashboard. Patiënteninformatie kan gedeeld worden tussen de patiënt en diens zorgverlener via het Florio dashboard, voorafgaand aan medische consulten, om het plannen van zorg en eventuele behandelingsaanpassingen te vergemakkelijken. Met monitoring kunnen patienten: A) eenvoudig hemofiliegerelateerde gebeurtenissen registreren (bijv. injecties, bloedingen, stemming/welzijn, pijn en lichaamsbeweging) en/of B) voorspelde factorniveaus bekijken. De informatie die getoond wordt in Florio is niet bedoeld voor diagnostische doeleinden en is niet bedoeld om uw volledige medische kennis en ervaring te vervangen en u dient exclusief te vertrouwen op uw onafhankelijke oordeel bij het diagnosticeren en behandelen van uw patiënt. De beoogde gebruikers zijn patiënten gediagnosticeerd met hemofilie (Florio app) en zorgverleners (Florio dashboard). De bekende contra-indicaties zijn patiënten gediagnosticeerd met een huidige Factor VIII- of Factor IX-remmer. Het factorpercentage dat getoond wordt in Florio is enkel een schatting en geen meting. De schatting is niet noodzakelijk een weergave van het daadwerkelijke huidige factorniveau van uw patiënt. Het is berekend en geleverd door een externe dienst (McMaster PopPK, McMaster University, Canada, https://www.mcmasterpoppk.org, en niet Florio zelf). Florio verkrijgt het factorniveau van uw patiënt van het McMaster PopPK-platform na elke opgeslagen injectie. Florio heeft geen controle over de schatting en kan de juistheid van de schatting geleverd door McMaster PopPK niet garanderen. De gegevens van het behandelplan worden ook verkregen via het McMaster PopPK platform in navolging op uw specificaties op het McMaster PopPK platform. Bij wijzigingen aan het behandelplan van een patiënt, is het belangrijk dat u deze ook aanpast in het McMaster PopPK platform of het gebruik van de App uitschakelt, ofwel op het McMaster PopPK platform, ofwel op het Florio dashboard. Fouten of onnauwkeurigheden in de gegevens die getoond worden in Florio kunnen niet worden uitgesloten. Activiteitsinformatie wordt geleverd door externe leveranciers (Google Fit en Apple HealthKit) en Florio heeft geen controle over gegevens verkregen van dergelijke functies en kan de juistheid van dergelijke gegevens niet garanderen. Alle geleverde functies zijn afhankelijk van de juiste invoer door u en uw patiënt; en worden enkel gebruikt en beheerd onder de verantwoordelijkheid van u en uw patiënt.