Florio dla pracowników służby zdrowia

Platforma Florio umożliwia wgląd do bazy danych lekarzom leczących pacjentów z hemofilią. Łączne zebranie danych uzyskanych dzięki panelowi Florio może być pomocne przy indywidualnym planowaniu opieki medycznej i informować o ewentualnych zmianach w leczeniu.

Florio for healthcare teams

Platforma Florio umożliwia wgląd do bazy danych lekarzom leczących pacjentów z hemofilią. Łączne zebranie danych uzyskanych dzięki panelowi Florio może być pomocne przy indywidualnym planowaniu opieki medycznej i informować o ewentualnych zmianach w leczeniu.

Actively aware
Data-driven decisions
Support meaningful discussions