Florio pre lekárov

Platforma Florio umožňuje lekárom, ktorí sa starajú o pacientov s hemofíliou, získavať prehľad založený na údajoch. Prehľad získaný prostredníctvom prehľadu na obrazovke Florio Dashboard môže byť nápomocný pri personalizovanej starostlivosti a potenciálnych úpravách liečby.

Florio for healthcare teams

Platforma Florio umožňuje lekárom, ktorí sa starajú o pacientov s hemofíliou, získavať prehľad založený na údajoch. Prehľad získaný prostredníctvom prehľadu na obrazovke Florio Dashboard môže byť nápomocný pri personalizovanej starostlivosti a potenciálnych úpravách liečby.

Actively aware
Data-driven decisions
Support meaningful discussions