Florio för sjukvårdspersonalen

Florio gör det möjligt för sjukvårdspersonal att ta del av digital information. Den samlade informationen på Florio översiktssida kan bidra till en individualiserad behandlingsplan och fungera som ett kompletterande beslutsstöd vid eventuell justering av behandlingen.

Florio for healthcare teams

Florio gör det möjligt för sjukvårdspersonal att ta del av digital information. Den samlade informationen på Florio översiktssida kan bidra till en individualiserad behandlingsplan och fungera som ett kompletterande beslutsstöd vid eventuell justering av behandlingen.

Actively aware
Data-driven decisions
Support meaningful discussions