Florio App Disclaimer:

Žiadne z uvedených informácií nepredstavujú (pomocné) lekárske rady ani neslúžia ako náhrada usmernení pri liečbe od vášho lekára. Iba ten vám môže odporučiť liečbu, ktorá bude vhodná vzhľadom na váš stav. Je nevyhnutné, aby ste dodržiavali výhradne liečebný plán od vášho lekára Hladina faktora v % uvedená v aplikácii Florio predstavuje len odhad a nejde o presný údaj. Odhadovaná hladina faktora nemusí zodpovedať reálnej a aktuálnej hladine faktora. Vypočítava a sprostredkúva ho externá služba (platforma McMaster PopPK, McMasterova univerzita v Kanade, https://www.mcmasterpoppk.org, a nie spoločnosť Florio). Florio získava vašu hladinu faktora z platformy McMaster PopPK po každej uloženej injekcii. Spoločnosť Florio nemá kontrolu nad týmto odhadom a nemôže zaručovať presnosť odhadu poskytnutého službou McMaster PopPK. Údaje o liečebnom pláne taktiež sprostredkúva platforma McMaster PopPK, ktorá je aj základom pre pripomienky na užitie lieku. Ak váš liečebný plán nie je presný, okamžite sa spojte s vašim lekárom. Chyby alebo nepresnosti v údajoch zobrazených v aplikácii Florio sa nedajú vylúčiť. Informácie o aktivite poskytuje externý poskytovateľ (Google Fit a Apple HealthKit) a Florio nemá kontrolu nad údajmi získanými z týchto funkcií ani nezaručuje presnosť takýchto údajov. Všetky poskytované funkcie závisia od vás a od presnosti vstupu vášho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Za ich používanie a správu zodpovedáte výhradne vy a váš poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

Florio Dashboard Disclaimer:

Florio neposkytuje lekárske rady. Platforma Florio slúži na monitorovanie liečby hemofílie. Túto platformu tvorí aplikácia Florio a tabuľa Florio. Informácie o pacientovi možno zdieľať medzi pacientom a jeho poskytovateľom zdravotnej starostlivosti cez tabuľu Florio, na dosiahnutie pokroku pri lekárskych konzultáciách, na zavedenie plánovania liečby a na potenciálnu úpravu liečby. Monitorovanie pacientom umožňuje: A) jednoducho zaznamenávať príhody súvisiace s hemofíliou (napr. injekcie, krvácanie, nálada/obdobia pohody, bolesti a fyzická aktivita) alebo B) zobrazovať predpokladané hladiny faktorov. Informácie zobrazené v aplikácii Florio nie sú určené na diagnostické účely a nenahrádzajú komplexné lekárske školenie, takže by ste sa mali pri diagnostikovaní a liečbe vášho pacienta spoliehať výhradne na vlastný úsudok. Cieľovými používateľmi sú pacienti s diagnostikovanou hemofíliou (aplikácia Florio) a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (tabuľa Florio). Medzi známe kontraindikácie patria pacienti s diagnostikovaným aktuálnym faktorom VIII alebo inhibítorom faktora IX. Hladina faktora v % uvedená v aplikácii Florio predstavuje len odhad a nejde o presný údaj. Odhadovaná hladina faktora nemusí zodpovedať reálnej a aktuálnej hladine faktora. Vypočítava a sprostredkúva ho externá služba (platforma McMaster PopPK, McMasterova univerzita v Kanade, https://www.mcmasterpoppk.org, a nie spoločnosť Florio). Florio získava vašu hladinu faktora z platformy McMaster PopPK po každej uloženej injekcii. Spoločnosť Florio nemá kontrolu nad týmto odhadom a nemôže zaručovať presnosť odhadu poskytnutého službou McMaster PopPK. Údaje o liečebnom pláne taktiež sprostredkúva platforma McMaster PopPK, ktorá je aj základom pre pripomienky na užitie lieku. Ak váš liečebný plán nie je presný, okamžite sa spojte s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Chyby alebo nepresnosti v údajoch zobrazených v aplikácii Florio sa nedajú vylúčiť. Informácie o aktivite poskytuje externý poskytovateľ (Google Fit a Apple HealthKit) a Florio nemá kontrolu nad údajmi získanými z týchto funkcií ani nezaručuje presnosť takýchto údajov. Všetky poskytované funkcie závisia od vás a od presnosti vstupu vášho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Za ich používanie a správu zodpovedáte výhradne vy a váš poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.