Florio App Disclaimer:

Nobena informacija ne predstavlja (pomožnega) zdravstvenega nasveta in ni namenjena zamenjavi režima zdravljenja. Samo vaš zdravnik lahko določi zdravljenje, primerno za vašo specifično obolenje. Nujno se morate držati režima zdravljenja, ki ga je določil vaš zdravnik. Raven faktorja %, prikazana v aplikaciji Florio, je samo ocena. Ocenjena raven faktorja ne predstavlja dejanske, trenutne ravni faktorja. Izračuna in dostavi jo tretji ponudnik (McMaster PopPK, McMaster University, Kanada, https://www.mcmasterpoppk.org, in ne družba Florio). Aplikacija Florio po vsakem shranjenem injiciranju prejme vašo raven faktorja s strani platforme McMaster PopPK. Družba Florio nima nikakršnega nadzora nad oceno in ne more zagotoviti natančnosti ocene, ki jo je podal ponudnik McMaster PopPK. Podrobnosti o režimu zdravljenja se prav tako podajo prek platforme McMaster PopPK, skladno z vašimi specifikacijami na platformi McMaster PopPK, kar je tudi osnova za opomnik za zdravila. V primeru nenatančnosti vašega režima zdravljenja se takoj obrnite na svojega zdravnika. Napak in nenatančnosti med prikazanimi podatki ni mogoče izključiti. Podatke o aktivnosti dostavi tretji ponudnik (Google Fit in Apple HealthKit) in družba Florio nima vpliva na podatke, ki izhajajo iz teh dodatnih funkcij, in ne more zagotoviti točnosti takšnih podatkov. Vse dodatne funkcije so odvisne od natančnosti vaših vnosov in vnosov vašega zdravnika, za njihovo upravljanje in uporabo pa ste odgovorni samo vi in vaš zdravnik.

Florio Dashboard Disclaimer:

Florio ne nudi zdravstvenih nasvetov. Platforma Florio je namenjena spremljanju zdravljenja ljudi s hemofilijo. Sestavljena je iz aplikacije Florio in nadzorne plošče Florio Dashboard. S pomočjo nadzorne plošče Florio Dashboard si lahko pacient in zdravnik delita informacije o pacientu še pred zdravniškimi pregledi, da se omogoči načrtovanje oskrbe in morebitna prilagoditev zdravljenja. Spremljanje omogoča pacientom naslednje: A) preprosto beleženje dogodkov, povezanih s hemofilijo (npr. injiciranja, krvavitve, razpoloženje, bolečine in telesno aktivnost) in/ali B) prikazovanje ocenjenih ravni faktorja. Informacije, prikazane v aplikaciji Florio, niso namenjene diagnostiki in niso nadomestilo vašega obsežnega medicinskega usposabljanja, zanesti se je treba izključno na vašo neodvisno presojo o diagnozi in zdravljenju vašega pacienta. Uporabniki, ki jim je namenjena, so pacienti z diagnozo hemofilije (aplikacija Florio) in zdravnik (Florio Dashboard). Znane kontraindikacije so pacienti z diagnozo inhibitorja faktorja VIII ali IX. Raven faktorja v %, prikazana v aplikaciji Florio, je samo ocena in ni dejanska meritev. Lahko se zgodi, da ocena ne predstavlja vaše dejanske trenutne ravni faktorja. Izračuna in navede jo tretji ponudnik storitev (McMaster PopPK, McMaster University, Kanada, https://www.mcmasterpoppk.org, in ne družba Florio). Aplikacija Florio po vsakem shranjenem injiciranju prejme vašo raven faktorja od platforme McMaster PopPK. Družba Florio nima nobenega vpliva na te ocene in ne more zagotoviti natančnosti ocene, ki jo je podal ponudnik McMaster PopPK. Podrobnosti o načrtu zdravljenja se prav tako podajo prek platforme McMaster PopPK skladno z vašimi specifikacijami na platformi McMaster PopPK. Pomembno je, da ob vsakršni spremembi načrta zdravljenja za določenega pacienta ustrezno spremenite specifikacije na platformi McMaster PopPK ali onemogočite uporabo aplikacije na platformi McMaster PopPK oziroma na nadzorni plošči Florio Dashboard. Napak in nenatančnosti med v aplikaciji Florio prikazanimi podatki ni mogoče izključiti. Podatke o aktivnosti dostavi tretji ponudnik (Google Fit in Apple Health Kit) in družba Florio nima vpliva na podatke, ki izhajajo iz teh dodatnih funkcij, in ne more zagotoviti točnosti takšnih podatkov. Vse dodatne funkcije so odvisne od natančnosti vaših vnosov in vnosov vašega pacienta, za njihovo upravljanje in uporabo pa ste odgovorni samo vi in vaš pacient.